Chuc mung nam moi
Số lượt xem: 469
Gửi lúc 12:01' 07/05/2018

BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA TUẦN THỨ 35 NĂM HỌC 2017 - 2018

BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA KHỐI SÁNG

TUẦN THỨ 35: TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 27 THÁNG 04 NĂM 2018

LỚP TRỰC TUẦN: 10D8

LỚP

TỔNG ĐIỂM

XẾP LOẠI

XẾP THỨ

12A1

294,8

T

31

12A2

288,0

T

38

12A3

292,1

T

36

12A4

290,8

T

37

12D1

288,0

T

38

12D2

300,0

T

1

12D3

296,0

T

28

12D4

297,3

T

23

12D5

298,0

T

18

12D6

298,1

T

27

12D7

296,8

T

31

12D8

293,3

T

34

12D9

298,8

T

15

10D1

300,0

T

1

10D2

292,8

T

35

10D3

300,0

T

1

10D4

297,7

T

20

10D5

296,3

T

26

10D6

294,6

T

33

10D7

296,6

T

25

10D8

299,0

T

13

 

BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA KHỐI CHIỀU

TUẦN THỨ 35: TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 27 THÁNG 04 NĂM 2018

LỚP TRỰC TUẦN: 11A1

LỚP

TỔNG ĐIỂM

XẾP LOẠI

XẾP THỨ

11A1

296,0

T

28

11A2

300,0

T

1

11A3

297,6

T

21

11A4

299,6

T

9

11D1

300,0

T

1

11D2

300,0

T

1

11D3

300,0

T

1

11D4

297,5

T

22

11D5

298,6

T

16

11D6

296,0

T

28

11D7

297,3

T

23

11D8

298,0

T

18

11D9

298,9

T

14

10A1

299,6

T

9

10A2

299,6

T

9

10A3

299,6

T

9

10A4

298,6

T

16

10A5

300,0

T

1

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top