THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 18/5/2020

I. THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 18/5/2020 (Click vào đây) 

 

II. THỜI GIAN LÊN LỚP 

TIẾT

SÁNG

CHIỀU

Giờ truy bài

7h – 7h15’

12h25’

Tiết 1

7h15’– 8h

12h30 – 13h15’

Tiết 2

8h15’ –  9h00’

13h25’ –  14h10’

Tiết 3

9h15’ –  10h00’

14h20’ –  15h05’

Tiết 4

10h10’ –  10h55’

15h20’ –  16h05’

Tiết 5

11h05’ – 11h50’

16h15’ – 17h

 

Số lượt xem: 242
Gửi lúc 14:29' 23/09/2019

CÔNG VĂN VỀ VIỆC RÀ SOÁT THỰC HIỆN CÁC CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN THÔNG TIN CỦA CỤC AN TOÀN THÔNG TIN - BỘ TTTT THÁNG 8/2019

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top