CMNM
Số lượt xem: 375
Gửi lúc 08:35' 06/04/2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 08 ĐẾN NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 08 ĐẾN NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2019)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 8 - Chào cờ  S: Cô Bé
C: Cô Dung
3 9 - Giao ban Giám hiệu (13h30) S: Cô Bé
- Giao ban Chi ủy (14h30) S: Cô Bé
4 10 - Họp Chi bộ (13h30) S: Cô Thanh
- Họp cơ quan (14h30) C: Cô Dung
5 11   S: Cô Dung
C: Cô Thanh
6 12 - Sinh hoạt lớp S: Cô Dung
C: Cô Bé
7 13   S: Cô Thanh
C: Cô Bé
CN 14    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top