CMNM
Số lượt xem: 415
Gửi lúc 10:52' 08/08/2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 12 ĐẾN NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 12 ĐẾN NGÀY 18/8/2019)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 12 - Tập trung học sinh K12, K11D (7h30; Theo lớp) Cô Bé
Cô Dung
3 13 - Tập trung học sinh K10, K11A (7h30; Theo lớp) Cô Bé
- Học nhiệm vụ năm học (14h; Toàn cơ quan) Cô Thanh
4 14 - Hoạt động ngoại khóa (Học sinh toàn trường; 7h30) Cô Thanh
- Học nhiệm vụ năm học (14h; Toàn cơ quan) Cô Dung
5 15 - Bắt đầu học kỳ 1 (Theo TKB:   S: K12; K10D Cô Dung
                                                   C: K11, K10A) Cô Thanh
6 16 - Sinh hoạt lớp Cô Dung
Cô Bé
7 17   Cô Thanh
Cô Bé
CN 18    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top