CMNM
Số lượt xem: 423
Gửi lúc 10:58' 18/05/2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 20 ĐẾN NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 20 ĐẾN NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2019)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 20 - Họp Chi bộ (13h30) S: Cô Bé
- Khối 10, 11: Không học văn hóa, hoạt động NGLL  
- CB, GV: Đánh giá CC, VC; chuẩn NN, xét thi đua các loại (Tổ: 14h00) C: Cô Dung
3 21 - Khối 10, 11: Tổng kết lớp ( 7h15; 14h00, khoảng 1 tiết, sau đó HĐNGLL) S: Cô Bé

(Nếu GV trùng giờ buổi sáng khối 12: Cho học sinh 12 tự ôn)

- Họp cơ quan (15h00)

S: Cô Thanh
4 22 - Khối 10, 11: Không học văn hóa, hoạt động NGLL S: Cô Thanh
  C: Cô Dung
5 23 - Khối 12: Tổng kết lớp tiết 1, 2; tiết 3, 4, 5: Hoạt động NGLL S: Cô Dung
- Khối 10, 11: Không học văn hóa, hoạt động NGLL  
- Họp liên tịch (14h00; Mời Thanh tra) C: Cô Thanh
6 24 - Học sinh hoạt động NGLL (theo kế hoạch) S: Cô Dung
- Trường Tổng kết năm học (14h00) C: Cô Bé
7 25 - Bế giảng năm học (7h00) S: Cô Thanh
(CB, GV: Lễ phục, hs: nữ áo dài trắng…; mũ nón…) C: Cô Bé
CN 26    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top