Chia tay 12
Số lượt xem: 287
Gửi lúc 13:50' 20/10/2018

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 22 ĐẾN NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2018

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 22 ĐẾN NGÀY 28/10 NĂM 2018)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 22 Chào cờ S: Cô Bé
C: Cô Dung
3 23 Giao ban: Chi ủy +  GH (14h00) S: Cô Bé
C: Cô Thanh
4 24 Khối 11: Nghỉ học nghề S: Cô Thanh
Cụm tổ chức: Giai điệu tuổi hồng tại trường  (14h30) C: Cô Dung
5 25   S: Cô Dung
C: Cô Thanh
6 26 Tổ xong đánh giá công chức, viên chức tháng 10 (gửi Văn phòng) S: Cô Dung
Sinh hoạt lớp C: Cô Bé
7 27   S: Cô Thanh
C: Cô Bé
CN 28 Giáo dục trải nghiệm khối 10  

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top