Chia tay 12
Số lượt xem: 297
Gửi lúc 18:04' 18/03/2019

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI KẾ HOẠCH MUA SẮM TS NHÀ NƯỚC THEO DỰ TOÁN NĂM 2019: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2018 THEO TT 89/2010/TT-BTC.

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top