Chuc mung nam moi
Lịch công tác

     Lịch công tác

Thứ

(Ngày)

NỘI DUNG

Thứ

(Ngày)

NỘI DUNG

Trực giám hiệu

Hai

(06/05/13)


Hai

(13/05/13)


- Cô Bé

Ba

(07/05/13)


Ba

(14/05/13)

 

- Sáng: Cô Thanh

- Chiều: Cô Bé

(08/05/13)

- Họp cơ quan: 14h00'

(15/05/13)

- Họp cơ quan: 14h00'

- Sáng: Cô Bé

- Chiều: Cô Thanh

Năm

(09/05/13)


Năm

(16/05/13)


- Sáng: Cô Thanh

- Chiều: Cô Bé

Sáu

(10/05/13)


Sáu

(17/05/13)


- Sáng: Cô Bé

- Chiều: Cô Thanh

Bảy

(11/05/13)


Bảy

(18/05/13)


- Cô Thanh

Chủ Nhật

(12/05/13)


Chủ Nhật

(19/05/13)


 


«Quay lại