- QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI.
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của trường THPT Phạm..
Tags:

 - QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG...
Quy định về việc đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với công chức, viên chức và lao..
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG...
Quyết định ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với công chức, viên..
Tags:

 - KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỘI THI NÉT ĐẸP VĂN HÓA CÔNG SỞ NĂM 2018
Kế hoạch triển khai Hội thi nét đẹp văn hóa công sở năm 2018
Tags:


 - MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC VÀ THẺ ĐẢNG CHO CÁC ĐỒNG CHÍ ĐẢNG VIÊN MỚI TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI.
Một số hình ảnh về lễ trao quyết định Đảng viên chính thức và thẻ Đảng cho các đồng..
Tags:


 - TÀI LIỆU THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH KINH TẾ..
Tài liệu thông tin, tuyên truyền liên quan đến dự án Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc..
Tags:


 - MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018 VÀ CHIA TAY HỌC SINH KHỐI 12 RA TRƯỜNG NIÊN KHÓA 2015 - 2018
Một số hình ảnh về Lễ bế giảng năm học 2017 - 2018 và chia tay học sinh khối 12 ra trường..
Tags:

 - THỂ LỆ CUỘC THI VÀ ĐỀ THI
Thể lệ cuộc thi và Đề thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015"
Tags: